تبلیغات
انواع تعزیه و نسخ تعزیه - نسخه تعزیه (زره پوشی شمردر مجلس حر)


انواع تعزیه و نسخ تعزیه

شب است و شاهد مقصود چون عنقای زرین پر

گرفته اوج بر موج سپهر گنبد اخضر

شده خیل کواکب بزم ساز چرخ بازیگر

حدیث نار من یهدی شنو از مرد آهنگر

هزاران لعن حق بادا به شمر شوم بد اختر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

*******

غلاما آی در پیشم که می خواهم زره پوشم

چو قلزم در تلاطم خون غیرت می زند جوشم

که چشم از مصطفی و مرتضی یکبارگی پوشم

گذشتم از شفاعات نبی در عرصه محشر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

******

زبغض آل پیغمبر به دل پیچیده ام دودی

که خواهم تن بیارایم در این خفتان نمرودی

زره بر تن نمایم اینزمان از مال داوودی

روم یا جان و سر بازم در این ره یا بیارم سر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

**********

کمر را تنگ باید بست از بهر سریر جان

اگر خواهم کنم خدمت بر اولاد ابو سفیان

اگر چه دانم این بخت بد و این جهل بی پایان

به گردابم بخواهد برد این کشتی بی لنگر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

*********

زنم اندر کمر من از جفا این خنجر خونریز

همچو کج کج چون ابروی دلآرایان شوخ انگیز

مریزا دست استادی که صیقل داد و کردت تیز

به چنگم رستم  آسا گر فتد در روز رستاخیز

بدرم پهلوی سهراب و سر برگیرم از نوذر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

**********

همین شمشیر باشد در صف هیجا مددکارم

ببندم بر کمر تا در صف میدان به کار آرم

غزالان حریم مصطفی را من به دام آرزم

که در جنت بلرزد پیکر زهرا و پیغمبر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

*********

عرقچین کیانوشی بود میراث گرشاسب

نهم خود کیومرثی به تارک همچو لهراسب

روم بر درگه شاهی که جبریلش بدی حاجب

روم یا جان و سر بازم در این ره یا بیارم سر

بزن طبال بر طبل و دمی بر شمر دون بنگر

********

کجا شد رستم آن یکه تاز چرخ تا بیند

شمر پوشیده زره چون گنبد اخضر

به پیش آرید ایندم مرکب زرین لجام من

بزن طبال تا گرد سوار اسب کوه پیکر

*********

اینزمان پا به رکاب آورم انشاالله

رخش همت به شتاب آورم انشاالله

سر فرزند شهنشاه امم را به دمشق

زینت بزم شراب آورم انشاالله

در بر پور معاویه حریم شه دین

از رخ افکنده نقاب آورم انشاالله

موبه مو آنچه کنم ظلم بر اولاد علی

شرح اورا به کتاب آورم انشاالله


نوشته شده در سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت ساعت 14 و 35 دقیقه و 02 ثانیه توسط جواد صفری نظرات |


Template By : Salehon.ir