تبلیغات
انواع تعزیه و نسخ تعزیه - نمونه ای از اشعارپشت خیام


انواع تعزیه و نسخ تعزیه

شمر

از این شبخون به دستم تیغ آتشبار می گردد

رود یا سر بیارد یا که زیب دار می گردد

ز شوق ملک ری باید گذشت از ماه تا ماهی

تهی کف گر کند خدمت سر سردار می گردد

حسین از داغ عباس علمدارش شده غافل

دو دست او جدا از تیغ آتشبار می گردد

دل لیلا مگر سنگ است بیند کشتة اکبر

جوانش غرق خون چون مرغ بسمل وار می گردد

شمر

از این شبخون به دستم تیغ آتشبار می گردد

رود یا سر بیارد یا که زیب دار می گردد

ز شوق ملک ری باید گذشت از ماه تا ماهی

تهی کف گر کند خدمت سر سردار می گردد

حسین از داغ عباس علمدارش شده غافل

دو دست او جدا از تیغ آتشبار می گردد

دل لیلا مگر سنگ است بیند کشتة اکبر

جوانش غرق خون چون مرغ بسمل وار می گردد

به پشت خیمة عباس رو آرم ز مکر و فن

هزاران حیف از این سطوت که نوکروار می گردد

ابوالفضل ای به چشم اهل بیتت طلعتت پرتو

تویی در خواب غفلت چاکرت بیدار می گردد


عباس در جواب شمر

که باشد در پس خیمه که عقرب وار می گردد

نمی دانم که او مست است یا هشیار می گردد

علم بر کف بگیرم سر نهم خُود شجاعت را

یقین از این هیاهو شاه دین افکار می گردد

روم تا اذن گیرم از شه خوبان که تا بینم

که باشد همچو دزدان بی خود و بی عار می گردد

سلام ای آن که جبریلت نموده مهد جنبانی

تو را عباس گِردِ خیمه نوکروار می گردد

تویی چون احمد ثانی به نزدت چون بلالم من

تو حیدر من چو قنبر سینه بسمل وار می گردد

سیاهی در پس خیمه صلا داده است چاکر را

اگر دشمن بود شاها به دستم خوار می گردد

ایا شمشیر شد وقتی که زنگارت بگیرم من

که هر تیغی که کم کار است پر زنگار می گردد

ایا شمشیر شد وقتی که جوهر را عیان سازی

که هر تیغی که پر جوهر بود خونخوار می گردد

الا ای صاحب آواز برگو در کجا باشی

صدایت بر دلم چون عقرب جرّار می گردد


نوشته شده در جمعه 18 فروردین 1391 ساعت ساعت 14 و 28 دقیقه و 11 ثانیه توسط جواد صفری نظرات |


Template By : Salehon.ir