تبلیغات
انواع تعزیه و نسخ تعزیه - نمونة بحر طویل شمر مقابل حضرت عباس


انواع تعزیه و نسخ تعزیه

نمونة بحر طویل شمر مقابل حضرت عباس

من که در بزمت غلامم

در سرایت جان نثارم

حلقه اندر گوش دارم

چاکرت ای شهریارم

حکم دارم از یزید و هست فرمان از عبیدم

در سپه میرم دلیرم در یلی اسفندیارم

پور زالم، رستمم افراسیاب کامکارم

وای از آندم که آرم رخش خود را زیر زینم

داد از آن ساعت که پا در حلقة مرکب گذارم

گر بیارم اسب خود را سوی میدان و

بیارم من به جولان، نی گذارم

یک نفر از جنگجو در کارزارم

معبدم دیرم صلیبم راهبم پاپم کشیشم

عامر عثمان کتاب و پردل آهن حصارم

گاه رعدم گاه برقم گاه آهن گاه خاکم

گاه آتش چون شرارم

گاه تندم گاه کُندم

گاه ترشم گاه شورم گاه تلخ و گاه شیرین

همچو قندم گاه همچون زهرمارم

این صفت هایی که گفتم تو شنیدی، باز بشنو

چند صفت های دیگر دارم یکایک را به نزدت برشمارم.

علم من را کس ندارد زیرا این گردون عالم

هفتصد و هفتاد کس اندر حضورم درس خوانده

علم هفتاد و دو کس را منشی و هم کامکارم

تو گمان کردی که من بقالی از شهر دمشقم

یا که خرازی فروش هندوچین و زنگبارم

دین محضی گر تو ای عباس من بی دین محضم

گر تو هستی رکن ایمان من چو کفر آشکارم

رتبه ات را نیز دانم هرچه گویم بیش از آنی

لیک من شمر شریرم خرمن دین را شرارم.

من نه شمرم، شبیه آن لعینم

ذاکر شاه شهیدم، یا حسین باشد شعارم

من همینم بس که بیزارم از آن ملعون کافر

در حضور شاه دین من خاکسارمنوشته شده در سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت ساعت 15 و 25 دقیقه و 43 ثانیه توسط جواد صفری نظرات |


Template By : Salehon.ir