تبلیغات
انواع تعزیه و نسخ تعزیه - نمونة بحر طویل حضرت عبا س مقابل شمر


انواع تعزیه و نسخ تعزیه

بی مروت تا به کی بیهوده می گویی به کارم

وقت آن آمد که من دست یداللّهی برآرم

برکشم تیغ از نیام و حمله آرم بر اعادی

بر زمین خون عدو ریزم دمار ازتان برآرم

برق جانسوز اعادی خنجر فولادگونم

شعلة خرمن، شرارانداز دشمن ذوالفقارم

خویش را توصیف کردی بشنو اکنون از صفاتم

جمله را از اول و آخر برایت برشمارم

شهرتم ماه بنی هاشم بود عباس نامم

زادة ام البنین و پور شیر کردگارم

از شجاعت و ز صلابت شهرة آفاق هستم

نسل اژدر در غضنفر فر علی را یادگارم

از علی بابم رسیده بر من این ارث و شجاعت

پهلوی دشمن بدرد خنجر زرین نگارم

رعدآسا برق وش تیغ دو پیکر بین به دستم

سد اسکندر بود این قوت بازو که دارم

آفتابم ماه تابم کوکب سیار و ثابت

روشنی بخش کواکب زهره باشد پرده دارم

گاه عرشم گاه فرشم از ثَری تا بر ثریا

لوح و کرسی و سماوات و قلم پرگار وارم

از حسین ابن علی صاحب به هفده منصبم

هم دبیر و منشی و مستوفی آن شهریارم

هم علمدارم سپه دارم امیر فوج لشگر

آخرین منصب بدان سقای طفلان صغارم

تشنگی رمز است بر کشتی نشینان به طوفان

ساحل دریا و حافظ بر صغار و هم کبارم

با چنین وصفی که بشنیدی ایا شمر ستمگر

در حضور شاه مظلومان چه عبد خاکسارم

خدمت سلطان دین یعنی حسین فرزند زهرا

زر خریدم نوکرم عبدم غلامم جان نثارم

کی توان زین مکر و افسون ها مرا از راه بردن

گمشو ای ملعون حذر بنما ز تیغ آبدارم

[ کلا هخود را از سر بر م یدارد.]

من نه عباسم نه اینجا کربلا باشد ولیکن

مقصدم اندر بکاء شافع روزشمارم


نوشته شده در چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 ساعت ساعت 09 و 05 دقیقه و 30 ثانیه توسط جواد صفری نظرات |


Template By : Salehon.ir